אמינות


משרד הכלכלה

חברת V.I.POLISH בעלת רישיון קבלן שירותים של משרד הכלכלה המהווה ביטחון מהותי למקבל השירות על כך שזכויות העובדים ותנאיהם יותאמו לחוק ולצו ההרחבה בענף הניקיון. ​מס' רישיון 4401

קרא עוד

דן & ברדסטריט

חברת V.I.POLISH קיבלה בזכות את חותם האמינות של דן&ברדסטריט אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על סמך המידע הקיים בידי די.בי. באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית העסק.

קרא עוד

אמון הציבור

חברת V.I.POLISH מחויבת לכללי אמון המשקפים סטנדרט גבוה של אמת בפרסום והגינות, מידע גילוי נאות ושקיפות, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

קרא עוד