אמון הציבור


אמון הציבור

חברת V.I.POLISH מחויבת לכללי אמון המשקפים סטנדרט גבוה של אמת בפרסום והגינות, מידע גילוי נאות ושקיפות, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.