משרד הכלכלה


משרד הכלכלה

חברת V.I.POLISH בעלת רישיון קבלן שירותים של משרד הכלכלה המהווה ביטחון מהותי למקבל השירות על כך שזכויות העובדים ותנאיהם יותאמו לחוק ולצו ההרחבה בענף הניקיון. ​מס' רישיון 4401